USLOVI KORIŠĆENJA

Možete izvršiti rezervaciju samo ako ste stariji od 18 godina. Ako stignete u hotel, a imate ispod 18 godina, neće vam biti dozvoljeno da boravite sami. Neophodna je lična karta kao dokaz o starosti.

CUE Podgorica ne dozvoljava nikakvu komercijalnu aktivnost ili bilo koju aktivnost koja ima za cilj sticanje dobiti, bez prethodne pismene saglasnosti.

 

CIJENE SOBA

Primijenjivaće se cijena sobe koja je potvrđena prilikom pravljenja rezervacije. Sve dodatne usluge (obroci, mini bar, piće i dr.) nisu uključene u cijenu sobe, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Naknade za sobu se moraju platiti prije ili tokom dolaska (u skladu sa fleksibilnošću cijena i politikom otkazivanja); sve ostale naknade se moraju platiti pri odjavljivanju, osim ako nije drugačije dogovoreno.

 

PDV I LOKALNA VALUTA

Sva plaćanja uključuju PDV i vrše se u EUR.

 

FAKTURE

Faktura se uručuje na recepciji ili šalje nakon odjavljivanja na zahtjev. Fakture se ne mogu modifikovati nakon odlaska.

 

POLITIKA PLAĆANJA

Sve rezervacije moraju biti obezbijeđene važećom kreditnom karticom u trenutku rezervacije.

 

Fleksibilno

CUE Podgorica može naplatiti puni iznos fleksibilne cijene u roku od 1 dana od datuma vašeg dolaska. Ovaj iznos se ne vraća u slučaju nepojavljivanja ili kasnog otkazivanja.

 

Bez mogućnosti povraćaja novca

CUE Podgorica može naplatiti pun iznos za boravak bez mogućnosti povraćaja novca u bilo kom trenutku nakon izvršene rezervacije. Ovaj iznos je u potpunosti bez mogućnosti povraćaja novca u slučaju vašeg nepojavljivanja. Ako smatrate da ćete morati da izmijenite ili otkažete rezervaciju, rezervišite neku od naših fleksibilnih cijena ili osigurajte da vaše putno osiguranje pokrije takvu situaciju.

 

Politika plaćanja grupnih rezervacija

Ove cijene su za pojedinačne rezervacije i ne važe za rezervacije od 10 soba i više. Za grupne upite, naš tim iz prodaje će sa zadovoljstvom poslati poseban predlog za vas. Kontaktirajte [email protected].

 

IZMJENE I OTKAZIVANJA

Ponekad se stvari mijenjaju, tako da ako dođete u situaciju da morate promijeniti ili otkazati fleksibilnu rezervaciju, to mora biti u pisanoj formi najmanje 24 sata prije datuma dolaska. Pošaljite email na [email protected].

Izmjene zavise od naplate razlike u cijeni, kao i dostupnosti.

Nepojavljivanje na dan dolaska smatraće se otkazivanjem bez mogućnosti povraćaja novca.

 

REZERVACIJE TREĆEG LICA

Ako ste rezervisali sobu preko turističke agencije ili OTA (kao što su Booking.com, Expedia i Hotels.com), otkazivanje ili promjenu rezervaciju morate obaviti preko agencije koju ste koristili za rezervaciju.

 

DOLAZAK (SOBE)

Garantovano u 14 časova. Rano prijavljivanje zavisi od raspoloživosti i naplaćuje se dodatnih 50% na cijenu sobe po noćenju na račun smještaja gosta.

 

ODLAZAK (SOBE)

12:00h. Kasno odjavljivanje iz hotela zavisi od raspoloživosti i može se tražiti kontaktiranjem Recepcije na +382 20 684 000. Dodatnih 50% na cijenu sobe po noćenju naplaćuje se na račun smeštaja gosta.

Ako se niste odjavili do 16:00h, možemo da naplatimo dodatno noćenje preko vaše evidentirane kreditne kartice.

Možemo besplatno čuvati vaš prtljag na dan odlaska.

 

SKRAĆIVANJE VAŠEG BORAVAKA

Ako ste rezervisali po cijeni bez mogućnosti povraćaja novca, vaš boravak se ne može besplatno skratiti.

Skraćivanje dužine boravka po fleksibilnoj rezervaciji može biti naplaćeno. Molimo kontaktirajte [email protected].

 

HRANA I PIĆE

Unutar CUE Podgorica ili na javnim površinama CUE Podgorica nije dozvoljeno konzumiranje hrane i pića od spoljnih prodavaca, osim ako je prethodno dogovoreno.

 

KUĆNI LJUBIMCI

Kućni ljubimci osim pasa vodiča nisu dozvoljeni u CUE Podgorica. Ako je vama ili vašoj grupi potrebna pomoć psa vodiča tokom boravka, potrebno je da nas obavijestite unaprijed.

 

ZABRANJENO PUŠENJE I VAPING

Pušenje i vaping nisu dozvoljeni u hotelu. Ako se detektuje pušenje ili vaping, kazna od 500 EUR biće naplaćena sa vaše evidentirane kreditne kartice.

 

POLITIKA SLUŽENJA ALKOHOLA

Gostima mlađim od 18 godina neće se služiti alkohol.

 

ŠTETA U HOTELU

Svaka šteta u sobama, salama za sastanke i konferencije, ili hotelskim prostorijama, koju ste vi ili vaša strana prouzrokovali tokom boravka, te predmeti koji nedostaju nakon vašeg odlaska, biće naplaćeni sa vaše evidentirane kreditne kartice.

 

IZGUBLJENO I NAĐENO

Potvrđujete i saglasni ste da se hotel CUE Podgorica ne može smatrati odgovornim za izgubljene, oštećene ili ukradene stvari. Ako ostavite neki predmet, vaša je odgovornost da ga preuzmete.

 

WI-FI

Nismo odgovorni za bezbjednost, integritet, tačnost ili potpunost bilo koje informacije koju prenosite ili primate dok koristite našu bežičnu mrežu.

 

SNIMANJE I FOTOGRAFISANJE

Svaki audiovizuelni snimak, fotografisanje, reprodukcija ili predstavljanje slika, koji uključuju prostorije i zgradu hotela, osim za striktno privatnu upotrebu, podliježu našem prethodnom odobrenju.

Dozvolu možete dobiti ako nas kontaktirate na [email protected].

 

VIŠA SILA

CUE Podgorica ne prihvata odgovornost niti plaća bilo kakvu nadoknadu za bilo kakvo kršenje ovih uslova ili kašnjenje ili nepružanje ugovorenih usluga uslijed okolnosti koje su van naše kontrole, poput prirodne katastrofe, požara, (ratnih i terorističkih radnji, štrajkova, nemira, građanskih nereda, vladinih propisa, industrijskih sporova, nepovoljnih vremenskih uslova ili bilo kojeg drugog izuzetnog i katastrofalnog događaja, okolnosti ili hitnog slučaja, kašnjenja u transportu, neizvršenja usluga ili nemogućnosti dobijanja bilo koje potrebne informacije ili saglasnosti od bilo koje institucije.

 

PRIVATNOST

Tokom procesa rezervacije i vašeg boravka CUE Podgorica prikuplja vaše lične podatke. Ovi podaci se obrađuju u skladu sa našom Izjavom o privatnosti, kao i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.